Mental påfrestning stör förmågan till fysisk prestation

Det finns en brittisk studie skriven av Samuele M. Marcora, Walter Staiano och Victoria Manning, publicerad i journal of applied physiology. Denna studie visade att mental påfrestning påverkar hur vi presterar rent fysisk.

Ett antal försökspersoner delades in i två grupper, en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Dessa fick i tre olika tester cykla sig trötta, på en belastning av 80% av max. För att motivera prestationen belönades bästa insats med 50 pund. Under dessa tre test så fick deltagarna fylla i formulär rörande sin sinnesstämning och uppskatta ansträngningen

Efter detta så sattes kontrollgruppen att under 90 minuter titta på olika dokumentärer utvalda för att inte verka peppande eller nedstämmande. Försöksgruppen däremot fick i uppdrag att under 90 minuter utför datauppgifter rörande bla uppmärksamhet och koncentration, även här belönades bästa insats med 50 pund.

Kontrollgruppen presterade märkbart sämre och nådde snabbare ett stadie av utmattning efter att ha genomgått den mentala påfrestningen. Det skedde ingen förändring rent fysiskt, som i skelettmusklernas eller den aeroba förmågan. Däremot var den mentala upplevelsen av trötthet påverkad. Motivationen blev försämrad.

Detta visar att det sitter så oerhört mycket i våra huvuden och vår upplevelse av tillvaron. Hur du presterar har inte bara med att göra hur du tränar och äter utan också hur ditt sinneslag, sömnbeteende, stress och andra faktorer ligger till. Fysisk aktivitet kan hjälpa många av dessa i positiv riktning, men fokus på prestation bör ligga i hänsyn till dess yttre faktorer.

En faktor som påverkar kroppens förmåga att hantera yttre faktorer är sorg. Det är nog den största enskilda kraften som har förmåga att knäcka oss totalt. Immunförsvaret går ner och vi tappar känslan av sammanhang. I kontrast till detta så ligger det något i uttrycket att ”ett skratt förlänger livet”. Läkaren Nils Simonsson skriver om en patient som fått ett Cancerbesked med mycket lite tid kvar att leva. Denna patient bestämde sig då för att skratta den tiden han hade kvar. Efter ett tag blev hans tillstånd bättre och efter en tid var cancern borta helt och hållet. Han hade skrattat bort sin cancer, det är mäktigt

Tittar man på idrotter som orientering så tyder detta på att man kan öva upp sin förmåga att prestera under mental påfrestning. Den mentala förmåga är en färskvara precis som den fysiska. Håll båda aktiva så ger du din kropp de bästa förutsättningarna för att kunna hantera tex stress och sorg.

This entry was posted in Motivation, Träning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply