Olika personlighetstyper motiveras på olika sätt

Jag har precis läst Henrik Fexeus bok ”konsten att läsa tankar”. Här definierar han fyra olika typer av människor; de visuella, de audiotiva, de kinestetiska och de neutrala. Dessa siljer sig åt i hur de tar emot och hanterar sin omgivning.

De visuella människorna ser och minns saker i bilder, de talar ofta ganska snabbt (eftersom bilder går snabbare än ord). De känns också ofta igen på att de är måna om sitt utseende och uppskattar estetik. De audiotiva har bra ljudminne, de är generellt lugna och ger ett eftertänksamt intryck. De har svårt att ta emot flera talade intryck samtidigt, t.ex. blir störda om någon pratar med dem under nyheterna. För de kinestetiska individerna är det viktigt att det känns rätt, de har bra kroppskontroll och hit hör även känslomänniskor. De neutrala människorna är logiska och mer pragmatiska, dessa personer brukar ofta bli t.ex. bra jurister. Vill du läsa mer om detta så läs boken.

Varför jag tar upp det här är för att dessa olika människor torde ha olika sätt att motiveras på. Är du t.ex. en visuell människa så kanske bra tips är att ta fram kort på hur du skulle vilja se ut eller må. Bli inspirerad av någon typ av film eller reklam eller varför inte köpa nya fräscha träningskläder? Är du audiotiv kanske rätt musik är viktigt att lyssna på när du tränar, du kanske behöver höra alla fördelarna med att träna. Att någon berättar hur det skall gå till och varför just du behöver träna på ett visst sätt. Är du kinestet kan du behöva testa olika varianter för att hitta något som känns rätt för dig, jag kan tänka mig att du är en sån som har lätt att hitta träningsvanan och sedan är fast. Det känns så dåligt när man inte gör det…Skulle du vara en neutral individ så behöver du nog logiska argument kring varför du skall träna och hur du enklast får in detta i vardagen. Du vill kanske väga för och nackdelar och komma till freds med om du verkligen är beredd att offra det som faktiskt krävs. Det svåra för dessa individer är just det, att acceptera sitt val och inte leva med ständigt dåligt samvete.

Så nästa gång du tappat rutinen och skall sätta igång igen, fråga dig då vilken typ av person du är och bygg upp din strategi kring det…

This entry was posted in Motivation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply