Raska promenader ger bättre effekt än långa

Forskare vid Harvard Public of Health har gjort en studie på 39000 kvinnor. Kandidaterna följdes i 12 år och frågades regelbundet om olika aspekter kring sin hälsa. Utifrån detta material har man kunnat se att de kvinnor som tar raska promenader (ca 4,8 km/h) minskade risken för stroke med 37%. Även lite längre (ca två timmar) vanlga promenader ger effekt, dock lite lägre 30% mindre risk. Vill du minska risken något lite till skall du börja jogga.

This entry was posted in Fysiologi, Träning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply