Minska stressen med lövskog

Att träd bidrar till lugn och harmoni finns spekulerat i så länge vi haft filosofiska tankar. Nu har forskare vis Sveriges lantbruks universitet i en studie fått fram att de som bor nära en lövskog, eller tar promenader i en sådan har troligtvis mindre påslag av adrenalin och kortisol. Detta gör att de upplever sig som mindre stressade. Tidigare har man gjort studier som visar att lövträd kan påverka blodtrycket positivt och man har kunnat plocka fram egenskaper hos skogen som gynnar oss människor. Allt från hur ljuset faller in till fågelsång och vindläten. Det är dessutom lättare att orientera sig i en lövskog och den upplevs inte lika mörk som tex barrskog.

Studien gick till så att 1500 slumpvis utvalda personer från Skåne och Blekinge har fått svara på frågor kring sina rekreaktionsvanor i olika typer av skogar, samt sin relation till stress. Utifrån detta har man sedan kunnat se sambandet mellan lövskog och stressnivåer.

This entry was posted in Motivation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply