Hur relationer får oss att bevara minnet

Forskare ifrån Harvard medicine school har i en studie kommit fram till att personer med lite social umgängeskrets har större sannolikhet att vara glömska. Studien visade att ju mindre socialt nätverk individerna hade desto mindre engagerade de sig också i andra människor. Individer som interagerar mycket med vänner och familj visade också högre kognitiva funktioner.

Varför det sociala nätverket motverkar dåligt minne och även demens framgår inte av studiematerialet. Däremot ges förslag vad det kan bero på. Regelbunden social kontakt gynnar kanske inte bara hälsosammare livsstilar utan också möjligheten till feedback ifrån andra. Detta i sin tur gör att man uppmärksammas på beteenden som kanske kräver sjukvård. Det sociala nätverket kan också vara stöttande så att individer på så sätt kan undvika stress som i sin tur stör hjärnaktivitet. Vidare är ofta sociala kontakter både känslomässigt och intellektuellt stimulerande vilket påverkar hjärnan, hormoner och neuronkopplingar och cellbildning positivt.

Kort sagt så får ett större socialt nätverk oss att bla engagera oss mer, anpassa oss mer, ge och få kärlek, värna om och värdera oss själva, prioritera hälsa.

Kan vara något att tänka på både gällande oss själva och andra

This entry was posted in Forskning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply