Category Archives: Motivation

Är känsla av sammanhang så viktigt?

oh ja… “Hur mitt liv ter sig är ett resultat av mina tankar” – Kay Pollak Aaron Antonovsky var bl. a professor i sociologi och i sin forskning kring coupingmekanismer utgår han ifrån människor som genomgått trauman och ansåg sig … Continue reading

Posted in Motivation | Leave a comment

Olika personlighetstyper motiveras på olika sätt

Jag har precis läst Henrik Fexeus bok ”konsten att läsa tankar”. Här definierar han fyra olika typer av människor; de visuella, de audiotiva, de kinestetiska och de neutrala. Dessa siljer sig åt i hur de tar emot och hanterar sin … Continue reading

Posted in Motivation | Leave a comment

Varför blir vi trötta egentligen?

Trötthet är kroppens sätt att meddela att något inte är optimalt. Det finns tre orsaker till att du blir utmattad under ditt träningspass, dels träningspassets karraktär, kroppens förberedelse samt yttre faktorer som tex värme. De processer som påverkar upplevelsen av … Continue reading

Posted in Fysiologi, Motivation, Träning | Leave a comment

Mental påfrestning stör förmågan till fysisk prestation

Det finns en brittisk studie skriven av Samuele M. Marcora, Walter Staiano och Victoria Manning, publicerad i journal of applied physiology. Denna studie visade att mental påfrestning påverkar hur vi presterar rent fysisk. Ett antal försökspersoner delades in i två … Continue reading

Posted in Motivation, Träning | Leave a comment

Motivation kommer inte av sig själv…

du behöver lära kroppen detta. Att lyckas hålla igång träning och äta rätt kan vara ett svårt uppdrag. Det finns hur mycket tips som helst kring hur du kan tänka, men det funkar ändå inte. Tre-fyra veckor efter att du … Continue reading

Posted in Motivation | Leave a comment

Spelar det någon roll hur, när och varför jag äter?

Ja. Om vi börjar bakifrån med frågan varför äter du? Är du verkligen hungrig? Nu menar jag inte att du skall ha någon sträng diet efter bestämda tider, utan mer att du bara medvetandegör varför och lär känna dig själv. … Continue reading

Posted in Kost, Motivation | Leave a comment

Uthållighet i träningen

Många som jag möter i egenskap av personlig tränare har problem att få en kontinuitet i träningen, vad beror det på? Frågar du mig så säger jag att det beror på för högt satta mål, ingen tydlig planering och bristande … Continue reading

Posted in Motivation | Leave a comment